Bewakingscamera’s hebben een preventieve functie. Bewakingscamera’s maken het ook mogelijk misdrijven of overlast vast te stellen en de orde te handhaven. Verborgen bewakingscamera’s zijn verboden. De aanwezigheid van bewakingscamera’s moet worden aangekondigd door een pictogram.
Uit respect voor het privéleven mag er nooit meer gefilmd worden dan nodig. Een handelaar, bijvoorbeeld, mag naar buiten toe met een bewakingscamera niet verder dan zijn uitstalraam filmen.

Bewakingscamera’s zijn verboden als de beelden de intimiteit van de persoon schenden (bijvoorbeeld: kamer, toilet) of als de bewakingscamera’s tot doel hebben informatie te verzamelen over de filosofische, religieuze, politieke of syndicale opvattingen, over de etnische of sociale herkomst, over het seksleven of de gezondheidstoestand.

Bewakingscamera’s op de werkplaats zijn alleen toegelaten om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te vrijwaren, goederen van de onderneming te beschermen, het productieproces en het werk dat de werknemer verricht te controleren.
De beelden van de bewakingscamera’s mogen niet langer dan één maand worden bewaard, tenzij de opgenomen beelden kunnen dienen om een misdrijf aan te tonen, een bewijs te leveren tegen een dader of een getuige of slachtoffer te identificeren.

GESCHIL

Als je vindt dat je privéleven niet wordt gerespecteerd en voor zover wat jou betreft persoonlijke gegevens werden verwerkt, kan een informatie aanvraag of een klacht worden ingediend bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die optreedt als tussenpersoon. De Commissie behandelt je vraag of klacht gratis. Zij kan de overtredingen zo nodig ook melden bij de Procureur des Konings of een zaak aanspannen bij de rechtbank.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Hoogstraat 139
1000 Brussel
Tel. 02 213 85 40

https://eloket.privacycommission.be/elg/cameraMain.htm